Chat with us, powered by LiveChat

สู้คดีด้วนตนเอง

สวัสดีครับ ผมทนายภูวงษ์ โพธิ์ไทร ประธานเครือข่ายทนายความ ในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลยุติธรรม มีทั้งคดีความที่มีทุนทรัพย์เล็กน้อยไปจนถึงคดีที่มีทุนทรัพย์จำนวนมาก ซึ่งทุนทรัพย์นั้นเป็นการกำหนดศาลที่จะพิจารณาคดีความนั้นๆ เช่นคดีที่มีทุนทรัพย์ไม่เกิน 300,000 บาท อยู่ในอำนาจการพิจารณาคดีของศาลแขวง ส่วนคดีที่มีทุนทรัพย์เกินกว่า 300,000 บาท จะอยู่ในเขตอำนาจศาลแพ่งหรือศาลจังหวัด อีกทั้งปัจจุบันยังมีคดีบางประเภทที่ตัวความสามารถดำเนินการเองได้โดยไม่จำเป็นต้องมีทนายความ เช่นคดีซื้อขายสินค้าออนไลน์ คู่ความทั้งสองฝ่ายสามารถดำเนินกระบวนพิจารณาคดีได้เอง แต่ในการสู้คดีหรือฟ้องคดีด้วยตัวเอง ผมจะแนะนำเฉพาะคดีที่มีทุนทร้พย์เล็กน้อยเท่านั้น ผมจะแนะนำขั้นตอนการดำเนินกระบวนพิจารณาคดีให้กับท่านที่สนใจจะดำเนินคดีหรือสู้คดีด้วยตนเอง ส่วนคดีอาญานั้นผมไม่แนะนำให้คุณสู้คดีด้วยตนเองครับ เพราะคดีอาญาเป็นคดีที่มีโทรจำคุก จึงแนะนำให้ท่านมีทนายความ หรือขอให้ศาลแต่งตั้งทนายความขอแรงสู้คดีให้คุณครับ

Visitors: 44,056